Софийский К.К. К вопросу создания новых способов и средств предотвращения выбросов и добычи угля с применением гидродинамического и вибрационного воздействия на напряженный газонасыщенный массив

 

Geoteh. meh. 1993, 1, 72-76

К ВОПРОСУ СОЗДАНИЯ НОВЫХ СПОСОБОВ И СРЕДСТВ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ВЫБРОСОВ И ДОБЫЧИ УГЛЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГИДРОДИНАМИЧЕСКОГО И ВИБРАЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА НАПРЯЖЕННЫЙ ГАЗОНАСЫЩЕННЫЙ МАССИВ

 Софийский К.К.

УДК 622.234.5(088.8)

Аннотация. Изложены актуальность и обоснование необходимости создания экологически чистых и ресурсосберегающих способов и средств предотвращения выбросов с применением гидродинамического и вибрационного способов воздействия на напряженный газонасыщенный массив. Сформулированы концепция создания новых способов воздействия и задачи исследований, позволяющие вести разработку по созданию новых технологий, повышающих производительность и безопасность труда горнорабочих.

 

ДО ПИТАННЯ СТВОРЕННЯ НОВИХ СПОСОБІВ І ЗАСОБІВ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ВИКИДІВ І ВИДОБУТКУ ВУГІЛЛЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ГІДРОДИНАМІЧНОЇ ТА ВІБРАЦІЙНОЇ ДІЇ НА НАПРУЖЕНИЙ ГАЗОНАСИЧЕНИЙ МАСИВ

 

Анотація. Викладено актуальність та обґрунтування необхідності створення екологічно чистих та ресурсозберігаючих способів та засобів запобігання викидам із застосуванням гідродинамічного та вібраційного способів впливу на напружений газонасичений масив. Сформульовано концепцію створення нових способів впливу та завдання досліджень, що дозволяють вести розробку зі створення нових технологій, що підвищують продуктивність та безпеку праці гірників.