Четверик М.С. Перспективные технологии и оборудование для открытой добычи руд

 

Geoteh. meh. 1993, 1, 66-72

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ДОБЫЧИ РУД

Четверик М.С.

 УДК 622.271.002.5

Аннотация. Повышения эффективности и снижения экологической опасности открытой разработки месторождений можно достичь при совершенствовании теории проектирования карьеров, применения прогрессивных технологий горных работ. Изложена циклично-поточная технология с гравитационным транспортом в рабочей зоне карьера. Применение внутрикарьерного перегрузочного пункта со складом вертикального типа позволяет снизить расстояния автоперевозок. Изложены прогрессивные технологии добычи руд.

  

ПЕРСПЕКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВІДКРИТОГО ВИДОБУТКУ РУД

 

Анотація. Підвищення ефективності та зниження екологічної небезпеки відкритої розробки родовищ можна досягти за умови вдосконалення теорії проектування кар'єрів, застосування прогресивних технологій гірничих робіт. Викладено циклічно-потокову технологію з гравітаційним транспортом в робочій зоні кар'єру. Застосування внутрішньокар'єрного перевантажувального пункту зі складом вертикального типу дозволяє знизити відстані автоперевезень. Викладено прогресивні технології видобутку руд.