Усаченко Б.М. Геомеханические аспекты подземной разработки мощных пластов нерудных месторождений

 

Geoteh. meh. 1993, 1, 41-46

ГЕОМЕХАНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОДЗЕМНОЙ РАЗРАБОТКИ МОЩНЫХ ПЛАСТОВ НЕРУДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

 Усаченко Б.М.

УДК 622.363

Аннотация. Рассматриваются геомеханические аспекты подземной разработки нерудных месторождений, позволяющие решать задачи изучения деформационных процессов в горных выработках, повышения уровня извлечения полезного ископаемого и оценки долговременной устойчивости выработанных пространств при разработке месторождений камерно-столбовой системой. Реализация этих подходов может быть осуществлена при проектировании отработки различных месторождений и при строительстве подземных сооружений.

  

ГЕОМЕХАНІЧНІ АСПЕКТИ ПІДЗЕМНОЇ РОЗРОБКИ ТОВСТИХ ПЛАСТІВ НЕРУДНИХ РОДОВИЩ

 

Анотація. Розглядаються геомеханічні аспекти підземної розробки нерудних родовищ, що дозволяють вирішувати завдання вивчення деформаційних процесів у гірничих виробках, підвищення рівня видобутку корисної копалини та оцінки довготривалої стійкості вироблених просторів при розробці родовищ камерно-стовповою системою. Реалізація цих підходів може бути здійснена при проектуванні відпрацювання різних родовищ і при будівництві підземних споруд.