Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption

13. ГОРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ГАЗА МЕТАНА УГОЛЬНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ И ШАХТ ЗАПАДНОГО ДОНБАССА

УДК 622.324.5:553.94(477/63)

Авторы (ru-ua):

Генеральный директор ГРГП «Донецкгеология»,  к.г.-м. н. Н. В. Жикаляк,

нач. ЗД КГРГ И.М. Шайдорова, ведущий геолог ЗД КГРГ Ю.Г. Свербихин

Аннотация (ru-ua):

Показані гірничо-геологічні умови вилучення метану з вугільних родовищ та шахт Західного Донбасу: геологічна побудова вугільних родовищ, характеристика вугленосних відкладів, як газо-вугленосних, пошукові ознаки покладів вуглеводневих газів у Західному Донбасі, ресурси вуглеводневих газів у Західному Донбасі, можливості використання попередньої дегазації вуглевміщуючої товщі на шахтних полях.

Список литературы (ru-ua):

1. Вимоги до комплексного вивчення родовищ і підрахунку запасів супутніх корисних копалин і компонентів та відходів гірничного виробництва // ДКЗ України. - Київ, 1997р.

2. Матеріали Українського міжнародного енергетичного форуму. - Київ, квітень 2011 р.

3. Храпкін С.Г., Клец А.П., Фічев В.В. Методические рекомендации оценки ресурсов метана, извлекаемых из подработанного углепородного массива на антиклинальных и купольных структурах.-  Київ - Дніпропетровськ, 2002 р. - М., 1991р. – 210 с.

4. Шайдорова І.М. (відп. вик.) Підготовка геологічної основи для виявлення об’єктів, перспективних для вилучення метану з вугленосних товщ Західного Донбасу. - Артемівськ, 2007р. -181с.

 

Полный текст доступен  >>