УДК 622.324.5:553.94(477/63)

Авторы (ru-ua):

Генеральный директор ГРГП «Донецкгеология»,  к.г.-м. н. Н. В. Жикаляк,

нач. ЗД КГРГ И.М. Шайдорова, ведущий геолог ЗД КГРГ Ю.Г. Свербихин

Аннотация (ru-ua):

Показані гірничо-геологічні умови вилучення метану з вугільних родовищ та шахт Західного Донбасу: геологічна побудова вугільних родовищ, характеристика вугленосних відкладів, як газо-вугленосних, пошукові ознаки покладів вуглеводневих газів у Західному Донбасі, ресурси вуглеводневих газів у Західному Донбасі, можливості використання попередньої дегазації вуглевміщуючої товщі на шахтних полях.

Список литературы (ru-ua):

1. Вимоги до комплексного вивчення родовищ і підрахунку запасів супутніх корисних копалин і компонентів та відходів гірничного виробництва // ДКЗ України. - Київ, 1997р.

2. Матеріали Українського міжнародного енергетичного форуму. - Київ, квітень 2011 р.

3. Храпкін С.Г., Клец А.П., Фічев В.В. Методические рекомендации оценки ресурсов метана, извлекаемых из подработанного углепородного массива на антиклинальных и купольных структурах.-  Київ - Дніпропетровськ, 2002 р. - М., 1991р. – 210 с.

4. Шайдорова І.М. (відп. вик.) Підготовка геологічної основи для виявлення об’єктів, перспективних для вилучення метану з вугленосних товщ Західного Донбасу. - Артемівськ, 2007р. -181с.

 

Полный текст доступен  >>