УДК 517.519.622

Авторы (ru-ua):

Д-р техн. наук

В.П. Надутый,

мл. науч. сотр.

В.Ф. Ягнюков

(ИГТМ НАН Украины)

Аннотация (ru-ua):

У статті представлено результати досліджень із визначення прискорень і сил інерції при обертанні валків вібраційного класифікатора. Встановлено величини прискорень і значення переносної сили інерції при відносному русі валка навколо осі.

Список литературы (ru-ua):

  1. Патент № 71721А. Україна. МКИ 7В 07В 1/14. Валковий класифікатор / Надутий В.П., Ягнюков В.Ф. Заявл. 29.09.03, Опубл. 15.12.04. Бюл. № 12.
  2. Патент № 47329. Україна. МКИ В 07В 1/00. Валків класифікатор / Надутий В.П., Ягнюков В.Ф. Заявл. 10.08.09, Опубл. 25.01.10. Бюл. № 12.
  3. Патент на корисну модель № 77434. Україна. МПК В07В 1/00. Валків класифікатор / Надутий В.П., Сухарєв В.В., Ягнюков В.Ф. Заявл. 27.08.12, Опубл. 11.02.13. Бюл. № 3.
  4. Надутый В.П. Результаты промышленной апробации валкового вибрационного грохота / В.П. Надутый, В.Ф. Ягнюков // Вібрації в техніці і технологіях : Всеукр. наук.-техн. журнал. – Вінниця, 2012. – Вип. 1(65). –   С. 73-76.
  5. Надутый В.П. Определение взаимного влияния комплекса параметров валковых вибрационных классификаторов / В.П. Надутый, В.П. Остапенко, В.Ф. Ягнюков // Вібрації в техніці та технологіях: Всеукр. наук.-техн. журнал. – Вінниця. – Вип. 1(43). – 2006. – С. 97-100.
  6. Надутый В.П. Валковый вибрационный классификатор для трудногрохотимых материалов / В.П. Надутый, В.Ф. Ягнюков // Збагачення корисних копалин: Наук-техн. зб. / Нацiональний гiрничий унiверситет. – Дніпропетровськ.  – Вип. 25(66)-26(67). –2006. – С. 37-39.
  7. Надутый В.П. Исследование характера движения осей рабочих элементов валкового вибрацион-         ного классификатора / В.П. Надутый, В.Ф. Ягнюков // Вібрації в техніці та технологіях: Всеукр. наук.-техн. журнал. – Вінниця. – Вип. 1(69). – 2013. – С. 16-20.

 

Полный текст доступен  >>