Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСКОРЕНИЙ И СИЛ ИНЕРЦИИ ПРИ ВРАЩЕНИИ ВАЛКОВ ВИБРАЦИОННОГО КЛАССИФИКАТОРА

УДК 517.519.622

Авторы (ru-ua):

Д-р техн. наук

В.П. Надутый,

мл. науч. сотр.

В.Ф. Ягнюков

(ИГТМ НАН Украины)

Аннотация (ru-ua):

У статті представлено результати досліджень із визначення прискорень і сил інерції при обертанні валків вібраційного класифікатора. Встановлено величини прискорень і значення переносної сили інерції при відносному русі валка навколо осі.

Список литературы (ru-ua):

  1. Патент № 71721А. Україна. МКИ 7В 07В 1/14. Валковий класифікатор / Надутий В.П., Ягнюков В.Ф. Заявл. 29.09.03, Опубл. 15.12.04. Бюл. № 12.
  2. Патент № 47329. Україна. МКИ В 07В 1/00. Валків класифікатор / Надутий В.П., Ягнюков В.Ф. Заявл. 10.08.09, Опубл. 25.01.10. Бюл. № 12.
  3. Патент на корисну модель № 77434. Україна. МПК В07В 1/00. Валків класифікатор / Надутий В.П., Сухарєв В.В., Ягнюков В.Ф. Заявл. 27.08.12, Опубл. 11.02.13. Бюл. № 3.
  4. Надутый В.П. Результаты промышленной апробации валкового вибрационного грохота / В.П. Надутый, В.Ф. Ягнюков // Вібрації в техніці і технологіях : Всеукр. наук.-техн. журнал. – Вінниця, 2012. – Вип. 1(65). –   С. 73-76.
  5. Надутый В.П. Определение взаимного влияния комплекса параметров валковых вибрационных классификаторов / В.П. Надутый, В.П. Остапенко, В.Ф. Ягнюков // Вібрації в техніці та технологіях: Всеукр. наук.-техн. журнал. – Вінниця. – Вип. 1(43). – 2006. – С. 97-100.
  6. Надутый В.П. Валковый вибрационный классификатор для трудногрохотимых материалов / В.П. Надутый, В.Ф. Ягнюков // Збагачення корисних копалин: Наук-техн. зб. / Нацiональний гiрничий унiверситет. – Дніпропетровськ.  – Вип. 25(66)-26(67). –2006. – С. 37-39.
  7. Надутый В.П. Исследование характера движения осей рабочих элементов валкового вибрацион-         ного классификатора / В.П. Надутый, В.Ф. Ягнюков // Вібрації в техніці та технологіях: Всеукр. наук.-техн. журнал. – Вінниця. – Вип. 1(69). – 2013. – С. 16-20.

 

Полный текст доступен  >>