Рецензія – рекомендація

 

Назва статті                                                                                                                                                                                                                                                          

Автор (и)   .                                                                                                                                                                                                                                                        

Загальний характер матеріалу (потрібне підкреслити): робота експериментальна, теоретична, оглядова, коротке повідомлення, опис нової методики.

                                                                                                                                         

Додаткова характеристика:

                                                                                                                                         

Профіль статті: відповідає (не відповідає) збірнику “Геотехнічна механіка”.

Статтю доцільно направити в збірник, журнал іншого профілю, наприклад,

                                                                                                                                         

Стиль викладення чіткий, стислий, потребує скорочення, переробки, невиправдано багато формул, малюнків, доцільно скоротити, доповнити список літератури, покращити технічне оформлення тексту, малюнків.

                                                                                                                                         

Науковий зміст: матеріал є оригінальним; раніше опублікований повністю, частково; містить нові дані аналізу економічної ситуації, експерименту, теорії; не містить суттєво нових наукових результатів; містить низку помилкових тверджень, даних.

                                                                                                                                         

Зауваження та рекомендації рецензента:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

У разі необхідності більш детальних зауважень рецензент може викласти їх на окремій сторінці.

Відповідність вимогам до оформлення статей: стаття відповідає (не відповідає) «Порядку подання та вимогам до оформлення статей для публікації у збірнику наукових праць «Геотехнічна механіка»» (потрібне підкреслити).

Висновок про публікацію: стаття рекомендується для опублікування в міжвідомчому збірнику наукових праць “Геотехнічна механіка”; рекомендується з урахуванням виправлення недоліків; може бути опублікована після значного скорочення до розмірів короткого повідомлення; питання про публікацію має бути розглянутим після переробки; не рекомендується до публікації в журналі.

 

Відомості про рецензента:

Прізвище, ініціали                                                                                                      

Посада, науковий ступінь                                                                                            

Телефон                                    

Дата                                                        Підпис