ЄФРЕМОВ
     Ернест Іванович
     14.XI.1934

 

    

     Відомий вчений, гірничий інженер - фахівець у галузі механіки вибуху і руйнування гірських порід з використанням енергії вибуху.

     Доктор технічних наук (1973) , професор (1976) , член-кореспондент Національної академії наук України (1985).

     Ернест Іванович Єфремов народився 14 листопада 1934 р. у м. Донецьку. Після закінчення середньої школи із срібною медаллю вступив на гірничий факультет Дніпропетровського гірничого інституту (нині Національний гірничий університет), який закінчив в 1957 р.

     Після закінчення інституту працював в гірничої промисловості (на вугільній шахті 1-2 «Колпаківська, трест «Боківантрацит» і на Янцевському гранітно-тісному заводі - 1957-1957 рр.). З 1959 по 1962 р. на кафедрі відкритих гірничих робіт Дніпропетровського гірничого інституту під керівництвом професора М.Г. Новожилова виконував дослідження, що пов'язані з підвищенням ефективності буропідривних робіт на кар'єрах України.

     В Інституті геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України працює з 1962р. Пройшов шлях від старшого інженера до вченого секретаря ( 1969-1974 рр.) до заступника директора інституту з наукової роботи ( 1974-1992 рр.). З 1974 р. займає посаду завідувача відділу механіки вибуху гірських порід.

     Основна наукова та практична діяльність Е.І. Єфремова пов'язана з вирішенням фундаментальних проблем механіки вибухового руйнування твердих середовищ і розробкою на цій основі енергозберігаючих екологічно надійних методів і технологій управління вибуховим руйнуванням гірських порід.

     Під його керівництвом і при особистій участі, в результаті досліджень основних фізичних факторів, які зумовлюють характер та інтенсивність дроблення твердих середовищ енергією вибуху, розроблені теоретичні основи високоефективних методів відбійки гірських порід, використання яких забезпечило широкомасштабне впровадження, вперше в Україні, на залізорудних кар'єрах Кривбасу прогресивної циклічно-потокової технології гірничих робіт.

     Вперше експериментально здійснена кількісна оцінка ролі основних факторів, що визначають механізм руйнування твердих середовищ (хвиль напружень, газоподібних продуктів вибуху і зіткнення окремостей) в загальній роботі вибуху блокових тріщинуватих середовищ з урахуванням властивостей середовища і характеру вибухового навантаження, та визначено шляхи підвищення корисної дії вибуху.

     Експериментально встановлена раніше невідома закономірність зміни механічної роботи вибуху і встановлено умови значного підвищення працездатності вибухових складів при зміні електричного потенціалу, що виникає при вибуху.

     Теоретично обґрунтовано та експериментально встановлено, що при вибуховому навантаженні обводнених твердих середовищ за рахунок підвищення ролі хвиль напружень збільшується загальний обсяг руйнування.

     На рівні винаходів розроблені нові технології вибуху і багатокомпонентні вибухові речовини найпростішого складу, впровадження яких на кар'єрах України забезпечило значний економічний ефект і зниження екологічного завантаження на навколишнє середовище.

     Єфремов Е.І. - вчений, який створив наукову школу в галузі механіки вибухового руйнування гірських порід і збагатив науку працями першорядної важливості. Він широко відомий у нашій країні та за її межами. Ним підготовлені один доктор наук і 32 кандидата наук. Єфремов Е.І. є автором 21 -й монографії, підручників, довідників і 140 винаходів і патентів. Ним опубліковано 485 наукових статей.

     Єфремов Е.І. неодноразово виступав з доповідями на міжнародних конференціях і симпозіумах в Австрії, Німеччині, Італії, Болгарії, Чехословаччині, Польщі, Угорщини, Росії, Киргизії, Грузії, Узбекистані, Україні та інших країнах. Його доповіді та публікації високо оцінені науковим товариством.

     У 1989 р. за видатні наукові досягнення та громадську діяльність за межами Угорщини, а також визнання його активної співпраці з Науковим Товариством, сприяння розвитку будівельної промисловості Угорщини, Єфремов Е.І. обраний Постійним почесним членом Асоціації наукового Товариства Угорської Республіки.

     Наукову діяльність Е.І. Єфремов поєднує з педагогічною. Більше 30 років він навчає студентів гірничому мистецтву, є професором кафедри відкритих гірничих робіт Національного гірничого університету.

     Єфремов Е.І. веде активну громадську роботу. Зокрема, він є головою Наукової ради Президії НАН України з проблеми «Механіка і технології вибуху ...», головним редактором інформаційного Бюлетеня Українського союзу інженерів-підривників , віце-президентом Українського союзу інженерів-підривників, заступником голови спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій ІГТМ НАН України, заступником голови міжвідомчої ради з вибухової справи Держгірпромнагляду України та ін.

     Наукова та громадська діяльність Єфремова Е.І. відзначена високими нагородами , зокрема: Державною премією України в галузі науки і техніки (1983,1997) , Грамотою Верховної Ради УРСР (1985) - «За успіхи в розвитку гірничої науки та підготовки наукових кадрів», Премією НАН України ім. О. Дінніка (1989). Він Заслужений діяч науки і техніки України (1993) - «За вагомий особистий внесок у розвиток і впровадження наукових досягнень, зміцнення науково-технічного потенціалу України», нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня (2004), Почесною Грамотою Верховної Ради України (2005) - «За особливі заслуги перед Українським народом», нагородою Міністерства освіти і науки України «За наукові досягнення» (2008).

     Вклад Е.І. Єфремова у подальший розвиток гірничої промисловості відзначено Знаком «Шахтарська Слава» І, ІІ і ІІІ ступеня, а також знаком «Шахтарська доблесть» ІІІ ступеня.