Політікова Л.Г., Начовний І.І., Лещенко В.І., Хорольський М.С. Розробка та дослідження конструкцій ущільнювачів для герметизації стиків оправ підземних споруд

 

Geoteh. meh. 2003, 46,18-26 

РОЗРОБКА ТА ДОСЛІДЖЕННЯ КОНСТРУКЦІЙ УЩІЛЬНЮВАЧІВ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦІЇ СТИКІВ ОПРАВ ПІДЗЕМНИХ СПОРУД

Політікова Л.Г., Начовний І.І., Лещенко В.І., Хорольський М.С.

УДК 678.4.06:62-762.63:624.19 

Анотація. Показана можливість розробки конструкції перерізів ущільнювачів для заданих умов експлуатації і розмірів  установчої  канавки.  В  результаті  виконаних  випробувань  розроблено  конструкцію  ущільнювача  для герметизації стиків чавунних тюбінгів метро.

 

РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ УПЛОТНИТЕЛЕЙ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ ОПРАВ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ

 

Аннотация. Показана возможность разработки конструкции сечений уплотнителей для заданных условий эксплуатации и размеров  установочной  канавки.  В результате  выполненных  испытаний  разработана  конструкция  уплотнителя  для герметизации стыков чугунных тюбингов метро.

 

 DEVELOPMENT AND STUDY OF CONSTRUCTIONS OF SEALANTS FOR SEALING BUFFS OF RIMS OF UNDERGROUND STRUCTURES

 

Abstract. The capability of development of a construction of cross-sections of sealants is rotined at the preselected external environments and sizes of an adjusting groove. As a result of the held studies the construction of a sealant for sealing buffs of pig-iron tubing’s of tunnels of the underground is designed.