Булат А.Ф. Реалізація замислів Н.С. Полякова у справах Інституту геотехнічної механіки ім. Н.С. Полякова Національної академії наук України
Александров С.Н. Евристична блок-схема зв'язку ознаків ефекту саморозклинювання порід з стійкістью підготовчої виробки
Бугара М.И., Коломиец В.А. Аналіз натурних спостережень змішень земної поверхні
Новиков Л.А., Бунько Т.В., Кокоулин И.Е., Бокий Б.В. Впливе наявності вологи в дегазаційному трубопровіді на його азродинамічні характеристики
Васильєв Д.Л. Метод розрахунку розподілу нормальних контактних напруг в зразках гірних порід при постояному значення контактного тертя
Виноградов В.В., Круковский А.П. Геомеханіка формування опор анкерами високої несучої здатності
Гарковенко Є.Є. Дослідження особливостей фільтрування вологи через поровий простор осадів
Гриффен Л.Л., Макортецкий Н.Н., Макаров В.М., Перов Н.Л. Методологічні основи визначення перспективності шахт України
Демченко В.Б. Параметри руху земної поверхні у вугільних басейнах України
Демченко В.Б., Перепелица В.Г., Сергийченко Г.Л., Подорванов А.А. Параметри зсувів гірничого масиву і земної поверхні при вийманні свити крутих пластів
Ефремов И.А., Пожитько И.И., Бокий Б.В., Шевченко В.В., Папазов Н.М. Характер зміни гірничого тиску в регіональній зоні розвантаження при безцеликовій відробленні запасів
Жигула Т.И., Ладутина Л.П., Максютенко В.Ю. Математичні моделі оптимального управління приводом стрічкового конвеєра
Захаров В.С. Геомеханічна система оцінки стану підготовчих виробок при довільному плануванні гірничих робот у світі зближених рідних пластів
Кирия Р.В., Максютенко В.Ю., Мищенко Т.Ф. Про оптимальне управління відбійним щитом у перевантажувальному вузлі стрічкового конвеєра
Косарев В.В. Вибір раціональних параметрів навісного устаткування для буріння свердловин під анкерне кріплення
Красько Н.И. Аналіз динамічних прояв гірничого тиску при опрацюванні свити зближених пластів
Кратковский И.Л. Розвиток орієнтованих структур гранітоїдів: теорія, експериментальні результати і прикладне значення
Кривощеков В.И. Переробка вугільного шламу: гідросепарація і роздільна флотація
Кулинич В.С., Перепелица В.Г., Ефремов И.А., Бокий Б.В., Шматовский Л.Д., Кулинич С.В., Гирич Е.Г., Гуня Д.П., Зайцев М.С. Результати визначення величини і напрямки головних напруг в вуглепородному масиві пласта l1, шахти ім. А.Ф. Засядько методом локальн
Маланчук З.Р. Моделювання гідромеханічних процесів гідророзмиву росипних родовищ
Надутый В.П., Лапшин Е.С., Прокопишин Л.Н. Перевірка адекватності математичної моделі процесу вібраційного грохування з обліком сегрегації та просіювання
Оксень Е.И. Динамічне моделювання навантажень на основній механізм машин безперервного транспорту
Перепелица В.Г., Коломиец А.Н., Левченко Г.В. Деформація тампонажної оболонки з підкріпляючими елементами
Петрук Е.Г., Кузнецов Д.Ю. Результати досліджень максимальних значень параметрів деформаційних процесів у косих переченнях динамічної мульди зсуву
Пригунов А.С., Гаврош А.И. Стан і перспективи застосування циклично-поточної та поточної технологій на залізничних кар'єрах України