Кириченко Е.А. Основные уравнения гидродинамики жидкости в подвижном деформированном упругом трубопроводе

 

Geoteh. meh. 1999, 1599-107 

ОСНОВНЫЕ УРАВНЕНИЯ ГИДРОДИНАМИКИ ЖИДКОСТИ В ПОДВИЖНОМ ДЕФОРМИРОВАННОМ УПРУГОМ ТРУБОПРОВОДЕ

Кириченко Е.А.

УДК 621.695:622.276

Аннотация.  В работе получены основные уравнения гидродинамики жидкости, движущейся в подвижном деформированном пульпопроводе с учетом взаимного влияния параметров внутреннего течения пульпы и динамики упругой конструкции трубопровода в сопряженной постановке.

 

 ОСНОВНІ РІВНЯННЯ ГІДРОДИНАМІКИ РІДИНИ У РУХОМОМУ ДЕФОРМОВАНОМУ ПРУЖНОМУ ТРУБОПРОВОДІ

 

Анотація. У роботі отримані основні рівняння гідродинаміки рідини, що рухається у коливному деформованому пульпопроводі з урахуванням взаємного впливу параметрів внутрішньої течії пульпи та динаміки пружної конструкції трубопроводу у сполученій постановці.