Збірник наукових праць "Геотехнічна механіка" Випуск-111

Повний текст доступний

СУЧАСНІ ЗАСОБИ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРОВІТРЮВАННЯМ РУДНИХ ШАХТ
АЛГОРИТМ БАГАТОФАКТОРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ НА ГІРНИЧОЗБАГАЧУВАЛЬНИХ КОМБІНАТАХ
РОЗПОДІЛ ТА НАКОПИЧЕННЯ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ В РОСЛИНАХ ТА ҐРУНТАХ НА ТЕРИТОРІЯХ РОЗМІЩЕННЯ ВІДХОДІВ ВУГЛЕВИДОБУТКУ
ФОРМУВАННЯ ПОРУШЕНОЇ ЗОНИ ГІРСЬКОГО МАСИВУ ПРИ ВЕДЕННІ ОЧИСНИХ РОБІТ В УМОВАХ СЛАБКИХ БІЧНИХ ПОРІД
ВПРОВАДЖЕННЯ ЗМІШУВАЛЬНО-ЗАРЯДНОЇ ТА ДОСТАВОЧНОЇ ТЕХНІКИ ДЛЯ ЕМУЛЬСІЙНИХ ВИБУХОВИХ РЕЧОВИН «УКРАЇНІТ» НА ГІРНИЧОДОБУВНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ
ДИНАМІКА ГАЗОВИДІЛЕННЯ З ВУГЛЕВМІСНИХ МАТЕРІАЛІВ ПІД ДІЄЮ ТЕПЛОВОГО ПОЛЯ
ПАРАМЕТРИ АВТОМОБІЛЬНО-ЗАЛІЗНИЧНОЇ ПЕРЕВАНТАЖУВАЛЬНОЇ ПЛОЩАДКИ ПРИ ВИКОРИСТАННІ КАР'ЄРНОГО АВТОТРАНСПОРТУ З МЕХАНІЗМОМ ЗМІНИ ЦЕНТРУ МАСС
ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ УДАРНИХ ХВИЛЬ У ПОРИСТИХ СЕРЕДОВИЩАХ
ФІТОРЕМЕДІАЦІЯ ЗАСОЛЕНИХ ҐРУНТІВ ВУГЛЕДОБУВНИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ
ПНЕВМОГІДРОДИНАМІЧНА ДІЯ НА ПОВЕРХНЕВІЙ ДЕГАЗАЦІЙНІЙ СВЕРДЛОВИНІ 1185-Д
ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ДЕГАЗАЦІЇ ПОЛОГОГО ВУГІЛЬНОГО ПЛАСТА i31 ГІДРОДИНАМІЧНОЮ ДІЄЮ
ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ВІДВАЛІВ З ОБ’ЄДНАНОЮ ПОВЕРХНЕЮ ПРИ РОЗРОБЦІ БУРОВУГІЛЬНИХ РОДОВИЩ
ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗЧИЩЕННЯ СХОВИЩ ВІДХОДІВ ПЕРЕРОБКИ МІНЕРАЛЬНОЇ СИРОВИНИ
ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ МЕТАНОВИДІЛЕННЯ У ВИРОБКИ ВИЇМКОВОЇ ДІЛЬНИЦІ
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ЗНЕВОДНЮВАННЯ ВУГІЛЬНОГО КОНЦЕНТРАТУ НА ДУГОВОМУ ГРОХОТІ ТИПУ « ПЕРЕКАТ »
РОЗРАХУНОК РЕЖИМІВ РОБОТИ ГІДРОТРАНСПОРТНИХ КОМПЛЕКСІВ З МАГІСТРАЛЯМИ, ЩО МІСТЯТЬ ЛАНКИ ПОЛІЕТИЛЕНОВИХ І СТАЛЕВИХ ТРУБ
ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ ШВИДКОСТІ ПОСУВАННЯ ОЧИСНОГО ВИБОЮ НА КРОК ПЕРВИННОГО ОБВАЛЕННЯ ОСНОВНОЇ ПОКРІВЛІ
АНАЛІЗ ФАКТОРІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА МЕХАНІЗМ УДАРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ЕЛАСТИЧНОГО ФУТЕРУВАННЯ З ГІРСЬКОЮ МАСОЮ
ВИЗНАЧЕННЯ ВЕЛИЧИНИ УДАРНИХ ПОВІТРЯНИХ ХВИЛЬ ПРИ ПРОВЕДЕННІ МАСОВИХ ВИБУХІВ НА КАР’ЄРІ ВАТ «ЮГОК»
ТЕОРЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРЕПАДУ ТИСКУ НА ФІЛЬТРУВАЛЬНИХ РЕСПІРАТОРАХ
ПРИЧИНИ УТВОРЕННЯ І НАПРЯМКИ ЛІКВІДАЦІЇ ПРОВАЛІВ ВІД ГІРНИЧИХ ВИРОБОК
АНАЛІЗ ПЕРСПЕКТИВНИХ НАПРЯМІВ ВЕДЕННЯ ВІДКРИТИХ ГІРНИЧИХ РОБІТ У КАР'ЄРІ ВАТ «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ ГЗК»
МЕТОДИКА ТА УСТАТКУВАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ОПІРНОСТІ НАПРУЖЕНИХ ГІРНИЧИХ ПОРІД МЕХАНІЧНОМУ РУЙНУВАННЮ