Булат А.Ф., Лукинов В.В., Клец А.П., Подтуркин Д.Г., Ефремов И.А., Бокий Б.В., Гуня Д.П., Иванов В.П. Оцінка притоків води в поверхні дегазаційні свердловини
Гончаренко В.А., Пимоненко Л.И. Петрофізичні особливості прогнозу локальних зон скупчення метану в вуглепородному масиві Донбасу
Савчук В.С. Нижньокарбонове вугілля львівсько-волинського басейну: вибір методики оцінки відновленості та встановлення закономірностей її зміни
Минеев С.П.,Рубинский А.А., Тимофеев Э.И. Про проблеми попередження раптових викидів вугілля та газу в умовах Донецького басейну
Лукинов В.В., Гончаренко В.А., Суворов Д.А. До питання про природу виникнення парамагнітних центрів у вугільній речовині
Семененко Е.В., Бобров В.Б. Моделювання режиму роботи гідротранспортної установки з обліком зміни температури гідросуміші
Лопатин В.В. Квантування ударних імпульсів взаємодії підйомного сосуду з арміруванням по рівню і методика оцінки квантування
Пилипчук С.М., Уколова Т.М. Визначення критичних поздовжніх сил конвеєрного поїзда при гальмуванні
Волошин А.И., Рябцев О.В., Игнатович Ю.Н., Пономарев Б.В., Волошин А.А., Пономаренко С.Н., Процак С.Ю. Приймальні випробування досвідного зразку малогабаритного вібраційно-пневматичного комплексу
Петренко В.Д., Селихова Т.А., Тютькин А.Л. Аналіз проблеми дослідження підстав транспортних споруд при динамічних впливах у складних інженерно-геологічних умовах
Ларіонов Г.І., Пазинич А.В., Пилипчук С.М., Цепков К.В. До розрахунку напружено-деформованого стану пластів при гідровіджимі
Шкуро Л.Л. Прогнозна оцінка потенційних колекторів газу в вуглеровідкових свердловинах за даними акустичного каротажу
Васильев Д.Л. Розрахунок межі міцності зразків слабих гірничих порід при одноосному стисканні
Волошин А.И., Пономарёв Б.В., Кордюк О.Л. Пряме моделювання процесу руху частки у пнемотранспортному каналі
Пшінько О.М.,Костюк М.Д.,Петренко В.Д., Цепак С.В., Мямлін С.В. Основи управління земляним транспортним полотном
Ефремов Э.И., Никифорова В.А.,Баранник В.В. Про механізм вибухового руйнування обводнених твердих середовищ
Усаченко Б.М., Паламарчук Т.А. Механосинергетика - фундаментальна база в дослідженнях породних масивів і управлінні гірничим тиском
Лапшин Е.С. Вплив на швидкість вібротранспортування при грохуванні зміни товщини шару сипучого матеріалу
Ларіонов Г.І., Павлишин С.М. Про напружено-деформований стан у околі свердловини при гідровіджимі
Алабьев В.Р.,Яковенко А.К. Результати попередніх випробувань досвідного зразку шахтної холодильної машини з гвинтовим компресором МХРВ-1 У5 потужністю 1 МВт холоду
Перепелиця В.Г., Яланський А.О., Паламарчук Т.А., Заболотній А.Г. Способи оцінки небезпечних явищ в складних гірничо-геологічних умовах на базі вимірювань радіаційних випромінювань
Минеев С.П.,Сахненко А.Л., Обухов С.А. Оцінка реологічних параметрів агрегованої вуглепородної маси
Круковский А.П., Круковская В.В. Облік напружено-деформованого стану вуглепородного масиву при розрахунку фільтрації газу в зоні впливу очисної виробки
Маевская Н.В. Геомеханічні процеси у системі управління екологізацією недрокористування
Самуся В.И., Ильина И.С. Динамічна стійкість взаємодії сосуду з провідниками гнучкого армування багатоканатної підйомної установки у режимі гальмування