Національна академія наук України


Інститут геотехнічної механіки ім. М.С. ПОЛЯКОВА

 

      Інститут геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова Національної академії наук України (ІГТМ НАН України) створено у 1962 році з метою вирішення фундаментальних проблем розробки корисних копалин на великих глибинах. Характерну особливість його діяльності за цей час становить наявність постійних творчих і ділових контактів з гірничодобувними підприємствами, проектними, академічними і галузевими науково-дослідними інститутами, а також вищими учбовими закладами в Україні і за кордоном. При виконанні робіт органічно поєднуються теоретичні і експериментальні дослідження, що дозволяє вирішувати на високому науковому рівні фундаментальні проблеми гірничої справи і доводити результати наукових досліджень до практичного використання. Високий фундаментальний рівень виконаних за цей період досліджень досягнуто головним чином завдяки плідній роботі сформованих в Інституті наукових шкіл академіків НАН України М.С. Полякова, В.М. Потураєва, А.Ф. Булата, В.Ю. Забігайла, В.Ф. Приснякова та членів-кореспондентів НАН України Ф.О. Абрамова  і Е.І. Єфремова, які отримали світове визнання.

      Сьогодні ІГТМ НАН України є єдиною в Україні академічною установою гірничого профілю, основним напрямком діяльності якої є геомеханіка і геотехніка освоєння та збереження надр. На рахунку Інституту ряд важливих досягнень, в числі яких 11 наукових відкриттів, що визначають нові напрями розвитку гірничої науки і практики. На їх основі розроблено принципово новий концептуальний підхід до рішення науково-технічних проблем розробки вугільних родовищ на великих глибинах, у відповідності з яким негативні та шкідливі фактори, такі як тиск, викидонебезпечність, газ, тощо не протидіють запропонованим технологіям, а залучаються до корисної роботи. Такий підхід витримав практичну перевірку у найскладніших гірничо-геологічних умовах видобутку різноманітних корисних копалин.

Фундаментальні дослідження Інституту знайшли відображення в таких конкурентоспроможних розробках, як технології пошуку, видобутку та утилізації метану природних і техногенних скупчень на вуглегазових родовищах; нетрадиційні технології видобутку вугілля на великих глибинах з використанням енергії гірського тиску; способи запобігання раптовим викидам вугілля, породи та газу; нові конструкції кріплення, машини та обладнання для його зведення; засоби та методи віброакустичної та ультразвукової діагностики стану і властивостей гірських порід і масиву. Створені Інститутом циклічно-потокова та потокова технології розробки зруйнованих вибухом порід комплексами машин циклічної та безперервної дії використовуються майже на всіх відкритих розробках корисних копалин як на Україні, так і за її межами.

     Параметричний ряд динамічно активних гумових резонуючих стрічково-струнних сит для класифікації корисних копалин дозволяє у 50-80 разів збільшити термін служби грохотів і з успіхом працює на підприємствах корпорації «Якутдіамант», золотовидобуваючих рудниках об’єднання «Північсхідзолото», багатьох залізорудних, нерудних, маталургійних та вуглезбагачувальних підприємствах. Розроблений в Інституті концептуальний підхід до проблеми реструктуризації вугільної галузі, який засновано на диверсифікації діяльності вугільних шахт у напрямку поглибленої переробки вугілля в теплову та електричну енергію шляхом створення теплоенергетичних комплексів, є на сьогодні складовою частиною стратегії розвитку паливно-енергетичного комплексу України.

     Наукові досягнення Інституту відзначено більше десяти Державними преміями України в галузі науки і техніки, 1 премією Ради Міністрів СРСР в галузі науки і техніки, 4 преміями НАН України ім. О.Н. Динника, 1 премією НАН України ім. В.І. Вернадського, міжнародною нагородою «Факел Бірмінгему». У 2001 році Організаційним комітетом “ЕС – ХХ1 вік” Інститут відзначено медаллю та дипломами у номінаціях “Керівник ХХ1 віку” та “Підприємство ХХ1 віку”.

  Офіційний веб-сайт ІГТМ НАН України >>

  Цитування ученых ІГТМ НАН України в Google Scholar >>  

  Відділи ІГТМ НАН України  >>

  Сторінки історії ІГТМ НАН України  >>

  Збірник наукових праць "Геотехнічна механіка"  >>

  Автори публікацій  >>