ПОРЯДОК ПОДАННЯ РУКОПИСІВ ТА ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ
для публікації у збірнику наукових праць "Геотехнічна механіка"

 

 

 

 

Загальні положення

Збірник наукових праць «Геотехнічна механіка» видається Інститутом геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України. Редакція збірника підтримує високий рівень вимог до відбору і рецензування статей. Ці правила визначаються науковими напрямками збірника, регулюються стандартами якості наукової праці та її презентації, які прийняти в науковому співтоваристві.

До публікації в збірнику приймаються тільки оригінальні статті, які виконані на сучасному методичному та методологічному рівні, з дотриманням видавничої політики збірнику і рекомендацій Комітету з етики публікацій - Committee on Publication Ethics (COPE).

Збірник наукових праць зареєстрований як фахове видання з технічних і геологічних наук. Редакцією приймаються наукові статті, у яких представлені результати теоретичних і експериментальних досліджень з актуальних проблем: вивчення властивостей гірських порід і масивів, їх руйнування і керування напружено-деформованим станом, створення наукових основ гірничотехнічних процесів, техніки і технології видобутку та переробки корисних копалин, фізико-технічних і геологічних основ видобутку шахтного метану, поліпшення функціонування і структури енерготехнологічних комплексів, енергозбереження і надійності гірничих виробництв, охорони праці в гірничому виробництві, геології родовищ корисних копалин.

Правила підготовлені відповідно до вимог для рецензованих періодичних видань та з урахуванням рекомендацій по підготовці матеріалів для міжнародних аналітичних баз даних.