ПОРЯДОК ПОДАННЯ ТА ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ
для публікації у збірнику наукових праць "Геотехнічна механіка"

Tytul

    Загальні положення

Міжвідомчий збірник наукових праць «Геотехнічна механіка» видається Інститутом геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України.

Редакційна колегія збірника підтримує високий рівень вимог до відбору і рецензування статей. Ці вимоги визначаються науковими напрямками збірника, регулюються стандартами якості наукової праці та її презентації, які прийняті в науковому співтоваристві.

До публікації в збірнику приймаються тільки оригінальні статті, які виконані на сучасному методичному та методологічному рівні, з дотриманням видавничої політики збірника і рекомендацій Комітету з етики публікацій - Committee on Publication Ethics (COPE).

Збірник наукових праць зареєстрований в Міністерстві юстиції України (свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ, №14983-3955Р). Збірник включено до переліку фахових видань України з технічних та геологічних наук. Редакційною колегією приймаються рукописи, в яких представлені результати теоретичних і експериментальних досліджень у галузі механіки машин, процесів переробки та використання мінеральної сировини, функціонування енергетичних комплексів, техніки та технологій розробки родовищ, механіки гірських порід, геології корисних копалин, охорони праці та навколишнього середовища.

Порядок подання та вимоги до оформлення статей підготовлені відповідно нормативів до рецензованих періодичних видань та з урахуванням рекомендацій щодо підготовки матеріалів для міжнародних наукометричних баз.