Порядок розгляду статей

1. Статті, що надійшли в Редакцію, розглядаються протягом місяця.

2. Статті підлягають обов'язковому рецензуванню. Редакційна колегія правомочна відправити статтю на додаткове рецензування.

3. Редакційна колегія правомочна здійснювати наукове та літературне редагування матеріалів та, при необхідності, скорочувати їх за погодженням з автором, або направляти статтю на доопрацювання автору.

4. Редакційна колегія залишає за собою право відхилити статтю, яка не відповідає встановленим вимогам або тематиці збірника.

5. У разі відхилення наданої статті від цих вимог Редакційна колегія дає автору мотивований висновок.