3. Розгляд статей

1. Рукопис статті, що надійшов до Редакції, розглядається протягом місяця.

2. Рукописи статей підлягають обов'язковому рецензуванню. Редакційна колегія правомочна відправити рукопис на додаткове рецензування.

3. Редакційна колегія правомочна здійснювати наукове та літературне редагування матеріалів та, при необхідності, скорочувати їх за погодженням з автором, або направляти рукопис статті на доопрацювання автору.

4. Редакційна колегія залишає за собою право відхилити рукопис статті, який не відповідає встановленим вимогам або тематиці збірника.