Порядок подання рукопису статті до редакції

Для публікації статті у збірнику наукових праць «Геотехнічна механіка» до Редакції подаються:

  • підписана всіма авторами стаття на стандартних аркушах паперу А4 в одному примірнику (друкований примірник може бути надіслано поштою);
  • електронна версія статті (Microsoft Word 1997-2010, формати «*.doc» або «*.docx») на CD, DVD, флеш-носії, або надіслана на електронну пошту;
  •  електронна версія анотації, списку літератури та відомостей про авторів за встановленим зразком  (див. Додаток Б  Online >>) українською або російською та англійською мовами для розміщення на сайті збірника (Microsoft Word 1997-2010, формати «*.doc» або «*.docx»);
  • письмова рекомендація встановленого зразка, яка підписана доктором наук або уповноваженим фахівцем відповідного профілю (див. Додаток А  Online >>);
  • експертний висновок про можливість опублікування матеріалів у відкритій пресі;
  • підписаний автором ліцензійний договір (див. Додаток В  Online >>).