6. Оформлення рукопису статті

1. До розгляду приймаються рукописи українською та англійською мовами, проте публікація у збірнику – виключно англійською.

2. Стаття повинна містити наукову новизну та/або практичну значність результатів досліджень, обґрунтування їх достовірності.

3. Обсяг статті (включаючи таблиці, рисунки, графіки) не повинен перевищувати:

  • для оглядів літератури - 15 сторінок (не менше 20 посилань на літературні джерела);
  • експериментальних і теоретичних статей - 12 сторінок (не менше 10 посилань),
  • інформаційних матеріалів - не більше 5 сторінок.


    6.1 Структура статті

     Індекс УДК
     Назва статті (англійською мовою)
     Прізвище та Ім’я автора (авторів) (англійською мовою)
     Місце роботи автора (авторів) (англійською мовою)

    Анотація та ключові слова (англійською мовою)
    Текст статті (англійською мовою)
    Список використаної літератури (оформлення стилем “Harvard”)
    Відомості про авторів (англійською мовою)

    Назва статті (українською мовою)
    Прізвище та Ім’я автора (авторів) (українською мовою)
    Анотація та ключові слова (українською мовою).