Форми документів і довідкова інформація

 

 

 Всі повні тексти документів та довідкові матеріали доступні для скачування (формат *. pdf) та онлайн перегляду

 

 

 

А. Форма рецензії                                                                Download   *.pdf   >>        Online >>

Б. Форма подання відомостей в електронному вигляді     Download   *.pdf   >>        Online >>

В. Форма ліцензійного договора                                        Download   *.pdf   >>        Online >>

Г. Правила транслітерації                                                     Download   *.pdf   >>        Online >>

Д. Написання наукових ступенів, звань і посад                 Download   *.pdf   >>        Online >>

Е. Оформлення бібліографії літературних джерел            Download   *.pdf   >>        Online >>

Ж. Оформлення References, стандарт "Harvard"                Download   *.pdf   >>        Online >>

З. Написання назв відділів ІГТМ НАН України                    Download   *.pdf   >>        Online >>

І. Приклад оформлення статті                                             Download   *.pdf   >>        Online >>

К. Рекомендації щодо складання анотації                          Download   *.pdf   >>        Online >>