ПОЛОЖЕННЯ

про періодичне видання збірник наукових праць «Геотехнічна механіка» Інституту геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України

Положення визначає:

  • нормативну і законодавчу базу видання;
  • періодичність, цільове призначення і тираж видання;
  • порядок створення і реорганізації періодичного видання;
  • подання документів державному органу реєстрації;
  • обов'язки головного редактора;
  • обов'язки членів редакційної колегії;
  • обов'язки членів редакції;
  • установу-видавця періодичного видання;
  • матеріально-технічне забезпечення редакції

 


                                                                                         Читати документ >>

 

Повні тексти статей збірників наукових праць "Геотехнічна механіка" розміщені у відкритому доступі в Науковій електронній бібліотеці періодичних видань НАН України, яка є бібліотекою відкритого доступу і передбачає безкоштовний доступ читачів до наукової інформації в Інтернет з правом читати, завантажувати, копіювати, розповсюджувати, друкувати, проводити пошук, посилатися на повнотекстові статті, індексувати, тобто використовувати її з законною ціллю без фінансових, юридичних і технічних перешкод, що відповідає Будапештській Ініціативі Відкритого Доступу.