Геотехнічна механіка, 2019, № 148

Агаєв Р.А., Дудля К.Є., Притула Д.О. Встановлення взаємозв'язку основних факторів, які впливають на безпеку транспортування метаноповітряної суміші
Барановський В.І, Кузнецова Л.Д. Петрографічна оцінка газоносності вугілля
Безручко К.А., Д'яченко Н.O., Д'яченко А.С. Аналіз дінамики тектонічних деформацій на прикладі площі південно-західної частини Кальміус-Торецької улоговини
Власенко В.В., Житльонок Д.М. Гідродинамічна дія на вуглепородний масив перед перетином найбільш викидонебезпечних вугільних пластів
Гладков О.Ю., Мнухін А.Г., Стасевич Р.К. Розрахункова оцінка іскробезпеки ємнісних кіл
Зберовский В.В., Жулай Ю.А., Мирный С.С. Оценка эффективности работы кавитационного генератора при гидроимпульсном рыхлении угольного пласта
Змієвська К.О., Змієвський А.С. Дослідження ярово-балкової системи міста дніпро з метою повернення їх територій в міську інфраструктуру
Клюєв Е.С., Сапунова І.О., Іванов В.А. Геотехнологічні способи видобутку газу з техногенних родовищ вугілля
Курносов С.А., Зеркаль В.В. Закономірності дренування газу в порушеному гірничими роботами масиві
Лукінов В.В., Жикаляк М.В. Прогноз положення перспективних піщаних колекторів в розрізі газоносної товщі
Новіков Л.А., Бокій О.Б. Розрахунок дегазаційних мереж з урахуванням акумуляції рідкої фази
Пимоненко Л.І., Каргаполов А.А., Кузнецова Л.Д., Приходченко О.В., Гуня Д.П. Геологічні чинники загазування східної ухильної лави №3 пласта m3 ПАТ «Шахта ім. O.Ф. Засядька»
Приходченко О.В., Приходченко С.Ю., Токар Л.О. Визначення інтегральної проникності підробленого вуглепородного масиву закритих шахт
Сапегін В.М. Використання методу послідовної апроксимації для розрахунку деформацій у пружному середовищі
Слащова О.А. Вплив води на стійкість порід і гірничих виробок
Софійський К.К., Петух О.П. Результати експериментальних досліджень параметрів каптажів метану дільничними дегазаційними свердловинами в зоні підробки
Тинина С.В., Бабенко В.Г. Дослідження впливу флюїдів на зміну механічних властивостей колекторів пісковиків при насиченні і дегазації
Шевченко В.Г., Слащов А.І. Обґрунтування базових алгоритмів інформаційної системи безпеки ведення гірничих робіт
Шевченко Г.О., Сущенко О.І., Зозуля Г.П. Режими коливань вібраційних живильників з віброударним адаптивним приводом при випуску відбитої руди з камер очисних блоків