Збірник наукових праць "Геотехнічна механіка" Випуск-142

Круковський О.П., Круковська В.В. Напружений стан і фільтраційна проникність бар'єрних ціликів поблизу ізольованої пожежної дільниці
Стефанович Л.І., Молчанов О.М., Камчатний О.А.,Соболев В.В., Білан Н.В. Імпедансна спектроскопія газонасиченого вугільного пласта в умовах повільного його розвантаження
Єлісєєв В.І., Луценко В.І., Семененко Є.В. Емпіричні параметри тривалого просочення зразків пористих матеріалів
Кузьменко О.М., Петльований М.В., Лозинський В.Г. Вплив хімічних елементів твердої маси сумішей при заповненні штучних порожнин у земній корі
Мінєєв С.П., Дякун І.Л., Ященко І.О. Вплив виходу летких речовин на визначення вибуховості вугільного пилу
Земляна Ю.В. Підтримка виробок великого перетину, що зберігаються на межі з виробленим простором
Блізнюков В.Г., Луценко С.О., Баранов І.В. Розвиток методології визначення границь кар'єрів
Антіпович Я.В. Методика визначення закритої пористості в уламкових зернах порід
Стефанко С.В. Розсипи чорних пісків північного узбережжя азовського моря
Дзюба С.В. Аналіз сучасних систем прийняття рішень щодо удосконалення технологій переробки мінерального сировини
Семененко Є.В., Медведєва О.О., Киричко С.М., Нікіфорова Н.А. Розрахунок параметрів та режимів гідротранспортування при розробці техногенних родовищ в сховищах відходів збагачення
Говоруха В.В., Макаров Ю.О, Семидітна Л.П. Підвищення зносостійкості і стійкості рейкової колії криволінійних ділянок малих радіусів
Семененко Є.В., Рубан В.Д., Подоляк К.К., Рыжова С.О. Використання коливань залізничних цистерн для приготування водовугільного палива при його транспортуванні
Рубель А.О., Рубель О.В. Дослідження різних типів канатів і вибір оптимальних для конструкцій канатно-профільного провідника
Чоботько І.І., Тинина С.В. Методи та засоби локалізації осередків самозаймання породних відвалів
Чеберячко С.І., Чеберячко Ю.І., Столбченко О.В., Кравченко Ю.О. Визначення коефіціенту захисту респіратора за термограмою смуги обтюрації
Бубнова О.А. Маркшейдерський супровід внутрішнього відвалоутворення та рекультивації земель при відтворенні природних форм рельєфу
Лопатін В.В. Цільовий технічний контроль стану штанги насосного агрегату
Ларіонов Г.І., Ларіонов М.Г. Про один метод оцінки вантажоспроможності металополімерного анкеру від впливу його параметрів