Збірник наукових праць "Геотехнічна механіка" Випуск-139

Ларіонов Г. І., Кірія Р. В. Про вплив конструктивних параметрів трубчастого конвеєра на стійкість стану поперечного перерізу за несиметричного його завантаження
Надутий В.П., Корнієнко В.Я., Чолишкіна В.В. Результати досліджень спливання бурштину при комбінованому впливі на суспензію
Лапшин Є.С., Блюсс Б.О., Дзюба С.В. Визначення раціональних параметрів динамічного гасителя низькочастотних коливань
Рубель А.О., Рубель О.В. Дослідження і розробка оптимальних конструкцій армування стовбура з канатно-профільными провідниками
Максимова Е.О., Овчинніков М.П., Лисенко Р.С., Прокопенко К.М. Штучні метаногідрати – як додатковий енергоресурс для України
Калініченко В.О., Письменний С.В., Федько М.Б., Калініченко О.В. Підвищення стійкості очисних камер при відпрацюванні залізних руд Криворізького басейну
Калініченко О.В., Ступнік М.І. Дослідження та моделювання напружено-деформованого стану стелин шатрової та склепистої форми
Кірія Р. В., Смірнов А. М. Визначення динамічних зусиль на ролікоопори при русі стрічки і вантажу по криволінійній ділянці трубчастого конвеєра
Дрешпак О.С. Експериментальна оцінка еффективності збагачення та класифікації сировини неоднорідного карбонатного родовища
Сафонов В.В., Чередниченко Л.А., Богданова Д.Ю., Матюшенко С.Ю. Виробнича санітарія та методи боротьби із шумом
Бунько Т.В., Сафонов В.В., Стрежекуров Е.Є., Мацук З.М. Безпека дальнього транспорту газу
Мазілін С.Д., Яцух О.В., Мохнатко І.М., Зоря М.В. Моделювання процесу руху пилоповітряного потоку в проточній частині ротаційного пиловідокремлювача
Лукінов В.В., Безручко К.А., Приходченко О.В., Приходченко C.Ю. Оцінка впливу будови вугленосної товщі на густоту накопичених техногенних ресурсів вугільного метану
Біляєв М.М., Русакова Т.І. Зниження рівня загазованості повітряного середовища
Собко Б.Ю., Ложніков О.В. Встановлення ефективної ширини заходки драглайну при відпрацюванні надрудного уступу з водопонижуючими свердловинами
Крекнін К.А. Організація аварійно-відновлювальних робіт після вибуху газу на громадянських і промислових об'єктах
Кокоулін І.Є., Ященко І.О., Клименко Г.О. Система колективного спасіння гірників при виникненні аварії у вугільній шахті
Баранов В.А., Кириченко В.А., Антіпович Я.В. Геологічні процеси в осадочних породах
Корсунський Г.Я., Павличенко А.В., Конопльова О.О. Дослідження технології гірничотехнічної рекультивації в процесі відкритої розробки пологих родовищ