Збірник наукових праць "Геотехнічна механіка" Випуск-138

Булат А.Ф., Кобець А.С., Дирда В.І., Лисиця М.І., Козуб Ю.Г., Гребенюк С.М., Нємченко В.В. Деякі проблеми розрахунку та експериментальних досліджень еластомерних блоків для вібросейсмозахисту будівель і споруд
Булат А.Ф., Дирда В.І., Пухальський В.Н., Лисиця М.І. Розробка та створення вібраційної техніки з використанням еластомерів для видобутку, переробки і збагачення мінеральної сировини
Булат А.Ф., Шейко А.В., Софійський К.К., Бунько Т.В Обґрунтування доцільності прискореного розвитку державних шахт України
Мінєєв С.П. Деякі питання безвибухового проведення виробок по викидонебезпечних породах
Васильковський В.О., Мінєєв С.П. Деякі закономірності переміщення метану по фракталам вугільної речовини
Круковська В.В. Формування розвантаженої зони у вибої гірничої виробки залежно від швидкості її посування
Мінєєв С.П. Питання попередження аварій, пов’язаних з вибухами метану у вугільних шахтах
Мінєєв С.П. Про вибух метану на шахті «Новодонецька»
Дирда В.І., Лисиця М.І., Калганков Є.В., Цаніді І.М., Черній О.А., Агальцов Г.М. Деякі особливості експериментальних досліджень гумових футерівок важких машин в екстремальних умовах
Дирда В.І., Калганков Є.В., Цаніді І.М., Черній О.А., Толстенко О.В., Деркач О.Д., Кабат О.С. Особливості розрахунків гумометалевих елементів з урахуванням ефекту об’ємного стиску
Лисиця М.І.,Твердохліб Т.О., Заболотна О.Ю., Лисиця Н.М., Толстенко О.В. Гумові елементи для захисту машин від вібрації і виробничого шуму
Дирда В.І., Агальцов Г.М., Толстенко О.В., Лисиця Н.М., Новікова А.В. Охорона праці в контексті захисту важких машин і споруд від промислових вібрацій
Монастирський В.Ф. До питання про техногенну ушкодженність алмазів
Клименко М.І., Гребенюк С.М., Богуславська А.М., Гаценко А.В. Напружено-деформований стан гумових та гумовокордних віброізоляторів в умовах температурного та нелінійного деформування
Кобець А.С., Дирда В.І., Сокол С.П., Черній О.А., Овчаренко Ю.М. Динаміка вібраційних машин з урахуванням пошкодженості що розвивається в пружних ланках
Фельдман Е.П., Калугіна Н.О., Чеснокова О.В. Вплив фільтрації газу на еволюцію магістральної тріщини при стаціонарному посуванні вибою
Кірія Р.В., Ларіонов Г.І., Ларіонов М.Г. Математична модель кручення лінійної ділянки трубчастого конвеєра
Щолокова М.О., Слободян С.Б., Дирда В.І. Фрактальний підхід до механіки руйнування твердих тіл
Деркач О.Д., Макаренко Д.О., Литвинцева Ю.О., Деркач В.Д. Підвищення технічного рівня машин для поверхневої обробки грунту (на прикладі культиваторів)